• Gary Holt

  Gary Holt

  Principal

  Phone: (972) 350-1601

  Email

 • Stephanie Hall

  Stephanie Hall

  Assistant Principal

  Phone: (972) 350-1620

  Email

 • Joshua Knapp

  Joshua Knapp

  Assistant Principal

  Phone: (469) 713-5963

  Email

 • Angela King

  Angela King

  Assistant Principal

  Phone: (972) 350-1646

  Email