• Gary Holt

  Gary Holt

  Principal

  Phone: (972) 350-1601

  Email

 • Stephanie Hall

  Stephanie Hall

  Assistant Principal

  Phone: (972) 350-1620

  Email

 • Angela King

  Angela King

  Assistant Principal

  Phone: (972) 350-1693

  Email

 • Ellen Murphy

  Ellen Murphy

  Assistant Principal

  Phone: (972) 350-1646

  Email